Agent ubezpieczeniowy, jako osoba pośrednicząca pomiędzy firmą ubezpieczeniową a klientem, realizuje bardzo wiele zadań. Przede wszystkim działalność agenta ma na celu pozyskanie klienta dla ubezpieczyciela. Rozliczając się na podstawie prowizji, agenci ubezpieczeniowi otrzymują wynagrodzenie za każdą podpisaną z klientem umowę, bez względu na to, czy jest to nowa umowa, czy też odnowiona. Ponadto rolą tychże pośredników jest utrzymywanie stałych relacji z klientem.

Pod tym pojęciem należy rozumieć m. in. informowanie o aktualnej ofercie firmy, dbanie o zadowolenie klienta z usług firmy, reprezentowanie go w kontaktach z ubezpieczycielem, itp. Agenci ubezpieczeniowi są także niezwykle istotni z punktu widzenia klienta, ponieważ pomagają w wyborze odpowiedniego ubezpieczenia, pomagają także w załatwianiu formalności w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego polisą ubezpieczeniową. Zdecydowana większość klientów zawiera umowy ubezpieczenia właśnie poprzez pośredników, ufając w ich profesjonalizm i znajomość branży.